Łączy nas Zawiercie

Inauguracyjna sesja Sejmiku Osób Niepełnosprawnych