Łączy nas Zawiercie

Spotkanie z ministrem Sławomirem Nitrasem