Łączy nas Zawiercie

Spotkanie z koordynatorką programu Śląskie Dla Kobiety