Łączy nas Zawiercie

Spotkanie z przedstawicielkami Kongresu Kobiet